Menu
Kyselina mravenčí 65% 1 l
Organická kyselina mravenčí je používána k šetrnému a ekologickému tlumení nákaz ve včelstev jako je např. *Varroa destructor (klešťík včelí). 65% KM je vhodná pro odpar ve včelstev při venkovních teplotách 15°C, používá se tedy z pravidla v létě a umisťuje se shora (na horní loučky). Silnější KM v 85% roztoku je vhodná pro odpar zdola (do dna, do podmetu, apod.) v teplotách 10°C až 20°C, používá se tedy spíše na podzim. Čtěte více

Skladem

199 Kč

Hlídací pes

Nejdříve se musíte přihlásit

Popis

 

Není nic neobvyklého, že se organické kyseliny v přírodě běžně vyskytují. Včelám při dodržení správných postupů aplikace ani nijak neškodí. Včelaření v BIO standardu a nebo u našich sousedů v Rakousku ani jiné přípravky nepřipouští. Je ale nutné upozorňit, že používat organické kyseliny pro léčení včel v ČR není povolené.

Námi nabízená kyselina mravenčí má přívlastek K jako krmná, je o něco dražší než technická kyselina mravenčí ale krmná má garantovanou nezávadnost pro použití v zemědělství (okyselení mléka pro telata, siláže, atd.)  

*Kleštík zhoubný nebo kleštík včelí (Varroa destructor), nesprávně též roztoč zhoubný, je parazitický roztoč včely východní a včely medonosné. Způsobuje onemocnění varroázu. Je totiž přenašečem virových onemocnění. Patří do rodu Varroa, společně s dalším včelím parazitem, kleštíkem Jakobsonovým (Varroa jacobsoni).

Kyselina mravenčí je obsažena v mravenčím jedu, odtud pochází její název. Dále je obsažena např. v jedu včel nebo v kopřivách. Kyselina mravenčí má leptavé účinky a používá se především v organické technologii. Tvoří jako ostatní kyseliny soli, které se nazývají mravenčany, převládá však označení formiáty.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Standardní věty o nebezpečnosti
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte prach/mlhu .
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem .
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj .
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Diskuse 0

Žádné komentáře

Nový komentář

Kyselina mravenčí 65% 1 l
Kyselina mravenčí 65% 1 l

199 Kč

Další produkty

 • Lysoň Odpařovač kyseliny mravenčí kulatý 120 ml

  Kulatý odpařovač o průměru 12cm, výška 2,5cm. Odpařovací systém založený na kapilárním efektu porézní hmoty. Pěnu je nutno nechat nasáknout 65% kyselinou mravenčí ve vhodné nádobě s víkem. Doporučujeme odpařovač umístit v úle tak, aby otvory včely nezalepily propolisem a voskem.

  Skladem

  70 Kč

 • AKCE

  YANNICK-O-KM odpařovač kyseliny mravenčí

  Odpařovač YANNICK-O-KM-P je technický prostředek sloužící k regulovanému odparu těkavé látky - kyseliny mravenčí.

  Skladem

  120 Kč

 • Nassenheider Verdunster odpařovač kyseliny mravenčí

  Německý odpařovač kyseliny mravenčí pro včelařský rámek včetně knotů.

  Skladem

  199 Kč

 • LIEBIG Náhradní desky do systému 6 Ks

  Náhradní odpařovací papírky se stupnicí pro systém LIEBIG - 6 Ks

  Vyprodáno

  89 Kč

 • Nádobka na kyselinu mravenčí 500 ml

  Nádobka na kyselinu mravenčí slouží k doplňování kyseliny mravenčí do odpařovačů.

  Skladem

  130 Kč

 • EU dotace

  Kovář Medomet M630-8E elektrický 8 rámkový

  Rámková míra 45 x 17 a menší, vnitřní průměr pláště 630 x 620 (výška) Elektrický pohon - motor 120W/12V s možností napájení přes trafo ze sítě 220V nebo z 12V autobaterie. Regulace jednoduchá - přepínač levých a pravých otáček a regulátor otáček 0-500 ot/min – plynulá regulace. Vnější rozměry – celková výška: 1270 mm, vnější průměr: 660 mm.

  Dodání do 2 měsíců

  35500 Kč

 • ApiNord Sirná lampa pocínovaná

  ApiNord Sirná lampa pocínovaná. Sirná lampa se používá k vysířování. Do sirné lampy zavěsíme sirný knot, zapálíme a necháme působit. Průduchy lampy prochází sirný dým. Sirná lampa slouží k desinfekci včelích plástů, úlů a dalších potřeb.

  Skladem

  150 Kč

 • Rojochyt

  Rojochyt se používá k odchytu včelích rojů ve výškách. Násada není součást zboží.

  Skladem

  475 Kč

 • Vyvíječ páry elektrický 2 kW k vařáku vosku

  Vyvíječ páry 2 kW k vařáku vosku - elektrický parní generátor.Parní vyvíječ vytváří páru, která vytavuje vosk z díla. Vosk můžete vytavovat jak z rámkových souší tak z voští stejně jako například ve slunečním tavidle. Odpadá vám tak práce s vyřezáváním souší.

  Skladem u dodavatele

  1460 Kč

 • B 401 Proti Zavíječi Voskovému 120 ml

  B 401 je přípravek z Francie pro likvidaci zavíječe voskového. Přípravek se ředí vodou. Obsah balení je 120 ml.

  Vyprodáno

  850 Kč

 • SEMO Slunečnice slabá - Sunny Babe 1,2g - série NEKTAR PÁRTY

  Slunečnice Sunny Babe - Helianthus debilis

  Skladem

  32 Kč

 • HOBRAFILT S100N Odpařovač pro odpar shora na rámky i mezi nástavky

  Odpařovač pro odpar shora - na plocho na rámky.

  Skladem

  20 Kč

 • Brýle ochranné UNI

  Ochranné brýle pro ochranu očí při léčení včel. Nastavitelné - polohovatelné stranice (nožičky).

  Skladem

  160 Kč

 • Plastia Plastový Kanystr / konev , 20 l , široké hrdlo

  Plastový Kanystr / konev - 20 l široké hrdlo - Plastia. Úchopové madlo k nástavku kovové. Plastová konev s madly s otočným uzávěrem. Praktický úchop pro pohodlnou manipulaci. Splňuje podmínky pro styk s potravinami - prohlášení o shodě. Hygienicky nezávadná. Vyroben z HDPE.

  Skladem

  319 Kč

 • Mateří mřížka UNIVERZALNÍ 412-456 x 412-456 mm - Pokorný

  Mateří mřížka UNIVERZALNÍ 412-456 x 412-456 mm - PokornýNovinka na českém trhu! Lámete si hlavu jakou velikost mateří mřížky zvolit? Máme pro Vás řešení. Uni mateří mřížka s perforovaným žebrováním pro snadný ořez nožem a nebo střih nůžkami. Mřížku si snadno popasujete na místě na požadovaný rozměr.

  Skladem

  145 Kč

 • Včelařské rukavice jehněčina

  Ochranné pomůcky pro včelaře.Rukavice Vás ochrání před nechtěnými žihadly a jsou vyrobeny z měkkého materiálu, konkrétně z jehněčiny. Rukavice jsou zakončeny hrubou tkaninou, která zabraňuje vniknutí včel do rukávů. Kožené rukavice mají zakončení pruženkou.

 • LIEBIG odpařovač kyseliny mravenčí

  Odpařovací systém LIEBIG byl vyvinut v Německu doktorem Gerhardem Liebigem. Souprava se skládá z lahvičky s kapátkem na 250 ml, odpařovací destičky a základního podstavce. Lahvičku naplníte a zasunete do podstavce. Následně vložíte do úlu – do prázdného nástavku nad včelstvo. Odpařování trvá dle okolní teploty 1 – 3 týdny.

  Skladem u dodavatele

  199 Kč

 • Parazitická hlístice proti mravencům s aplikátorem 5 milionů ks

  Parazitické hlístice rodu Steinernema proti mravencům. Balení obsahuje aplikátor.Balení 5 milionů ks.

  Skladem

  299 Kč

 • Parazitická hlístice proti mravencům s aplikátorem 50 milionů ks

  Parazitické hlístice rodu Steinernema proti mravencům. Balení obsahuje aplikátor a 50 milionů ks.

  Skladem

  1359 Kč

 • Parazitické hlístice proti mravencům 5 milionů ks (bez aplikátoru)

  Parazitické hlístice rodu Steinernema proti mravencům. Balení 5 milionů ks. Bez aplikátoru.

  Skladem

  249 Kč

 • AgroBio Biotoll proti mravencům prášek 300 g

  Biotoll insekticidní prášek proti mravencům. Je to nástraha k hubení mravenců pronikajících z venku do budov, dále pak rybenek a much domácích ve formě jemného bílého prášku. Umožňuje dlouhodobou účinnou ochranu a bezpečí před mravenci v obývacích prostorách a na terasách, stejně jako v zásobárnách a prázdných skladištích. Přípravek rozprášíme kolem stěn a v koutech prostoru, ve kterém si...

  Skladem

  160 Kč

 • Pokorný Stavitelná noha plastová včetně misek proti mravencům

  Pokorný Stavitelná noha plastová včetně misek proti mravencům. Nosnost cca 150 kg, vhodná do terénu ke stojanům na úly.

  Skladem

  299 Kč

 • Formidolové desky - kyselina mravenčí

  FORMIDOL 2 DESKY A. U. V.Formidol je preventivní léčivo, jenž lze použít i bez veterinárního předpisu. Formidol přináší biologicky neškodné léčivo k boji proti Varroáze a Nosematóze. Formidol lze použít od jara do podzimu 3 x až 4 x ročně.

  Skladem

  140 Kč

 • Forestina PROFÍK - hnojivo na levandule a rozmarýny 2 Kg

  PROFÍK – hnojivo na levandule a rozmarýny je vyrobeno z mouček živočišného původu, kakaových slupek a je obohaceno mořskou řasou.Hnojivo obsahuje organické látky, základní živiny, ale i stopové prvky a další biologicky aktivní látky (např. esenciální aminokyseliny) jako přirozenou součást použitých surovin.Jedná se o čistě přírodní hnojivo. Hnojivo je granulované jedná se tzv. formu crumble...

  Skladem

  240 Kč

 • Stocker - Sekera štípací 2100 g

  Stocker - Sekera štípací 2100 g Sekera se speciální sklolaminátovou rukojetí. Rovnováha mezi těžkou čepelí a lehkou rukojetí umožňuje dosáhnout rychlosti, výkonu a přesnosti při sekání s maximální využitím hmotnosti čepele.

  Skladem

  1599 Kč

 • Chirurgické bílé rukavice vel. M

  Chirurgické rukavice 5 párů v balíčku.10 rukavic 1 balíček.

  Skladem

  100 Kč

 • Vzorkovnice na odběr měli - Tubus

  Tubus na vzorky měli, aj. Tubus je vyroben z tvrdé lepenky. Konce tubusu jsou ukončeny plastovou zátkou.

  Skladem

  35 Kč

 • Kyselina Octová 80% 1000 ml

  Kyselina Octová 80% 1000 mlKyselina octová vhodná k boji v zavíječem voskovým.Páry kyseliny octové okamžitě ničí vajíčka a můry. Larva zvláště v kokonu, je odolnější a musí být vystavena parám déle.

  Skladem

  239 Kč

 • VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml - 555 ml

  Léčivý přípravek VarroMed je kombinací účinných látek kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové.

  Skladem

  1090 Kč

 • Yannick náhradní nápň

  Náhradní deska do odpařovačů Yannick.

  Skladem

  25 Kč

 • Hořák na propanbutan 2190 Kč 32%

  EU dotace IHNED K ODESLÁNÍ

  Hořák na propanbutan

  Plynový vařič čtvercový na PB bombu (např. 10Kg).

  Skladem

  1490 Kč

  2190 Kč Sleva 700 Kč

 • Včelo-těsná komorovací přepážka r. m. 39x24

  Pokud úl není zcela zaplněn rámky, použije se přepážka, která oddělí včelstvo od zbývajícího volného prostoru. Přepážka je vyrobená z dřeva a polykarbonátové desky.

  Skladem

  160 Kč

 • Roják na 6 rámků 39x24 a 39x27,5

  Roják má dřevěnou kostru a boky ze sololitu. Je určen pro rámkovou míru 39x24 a 39x27,5. Ve víku je uzavíratelný otvor pro umístění smyku. Dno rojáku je zasíťované. Roják má popruh pro snadné přenášení. Doporučujeme přikoupit česnový uzávěr.

  Skladem

  850 Kč

 • Včelařská kombinéza s kloboukem - dětská

  Dětská ochranná včelařská kombinéza.

Nový komentář

Kontrolný kód

i

Rychlý kontakt

+420 792 475 000

 Po-Čt 9°°-17°°

Pá 9°°-16:30

info@bioflower.cz

 
Doprava ZDARMA při objednávce nad 2.500 Kč

 

 

Zásilkovna

Výkup vosku: 240Kč / 1kg

 

AKCE PLAGRON EXPIRACE HNOJIV

CANNA BOOST BANNER

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat