Menu

Všeobecné obchodní podmínky E-shopu www.bioflower.cz.


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Miroslavem Fučíkem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Miroslav Fučík, s místem podnikání Pod Hrází 579, HORNÍ BRÁNA, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 zapsaná v Živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Č. Krumlov (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

I. Vymezení pojmů:

„Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
„Prodávající" je Miroslav Fučík, s místem podnikání Pod Hrází 579, HORNÍ BRÁNA, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 IČ; 742 83 944, DIČ: CZ8609061747 zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského Úřadu Č. Krumlov. Miroslav Fučík je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je „kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel" nebo jen „spotřebitel" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

II. Kupní smlouva:

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

III. Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).
Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
• na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.

V. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky internetového obchodu www.bioflower.cz provozujícího podnikatelem Miroslavem Fučíkem se sídlem podnikání Pod Hrází 579, HORNÍ BRÁNA, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 IČ; 742 83 944, DIČ: CZ8609061747 se řídí výše uvedeným nákupním řádem, platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Zboží je expedováno do 24 hod od obdržení a potvrzení objednávky. Pokud není zboží skladem, objednávku odesíláme do 2 až 3 dnů, případně kontaktujeme (telefonicky, e-mailem) kupujícího a dohodneme další postup na dodání objednaného zboží.

VI. Jak objednat:

Pro objednání zboží není potřeba registrace zákazníka. Vyplníte pouze dodací adresu, fakturační údaje a tel. kontakt (vyžaduje dopravce). Dále postupujete dle pokynů (kontrola objednávky a finální odeslání objednávky).

VII. Objednání zboží:

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží, zákazník potvrzuje závaznost objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami firmy bioflower.cz provozujícím podnikatelem Miroslavem Fučíkem se sídlem podnikání Pod Hrází 579, HORNÍ BRÁNA, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 IČ; 742 83 944, DIČ: CZ8609061747. Objednat zboží lze rovněž pomocí telefonu, e-mailem nebo osobně. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

VIII. Dodání zboží:

Zboží po ČR zasíláme standardně kurýrní společností DPD (dříve GEIS) o maximální hmotnost 1 balíku za standardní cenu činní 31,5 kg o max. šířce 80 cm, max. výšce 60 cm a max. délce 200 cm. Nadrozměrné balíky nad 31,5 Kg (do max. 50 Kg) jsou za vyšší přepravní cenu dle sazebníku DPD. O ceně dopravy budete kontováni předem.  

Dále ve vyjímečných případech využíváme dopravce PPL. Zboží zasíláme přes PPL pouze po ČR o maximální hmotnosti do 50 Kg,  1 balíku za standardní cenu 150 Kč, v příapdě dobírky +45 Kč,  o rozměrech 2x výška + 2x šířka + délka do celkové délky (součtu všech 3 stran) 3m a 50 kg. Lze podat zásilku i na 50 Kg, kde za každý 1 Kg je účtováno zákazníkovy +30 Kč. Vždy Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, ohledně cenové kalkulace Vaší zásilky. 

Zásilkovna je za standardní cenu 99 Kč, v příapdě dobírky +45 Kč. Zásilka o standardní váze do 5 Kg, délka jedné strany do 70 cm ➤ součet všech tří stran: 120 cm (např. 50×40×30 cm). Nadrozměrná zásilka je do max. hmotnost 10 kg ➤ délka jedné strany do 120 cm ➤ součet všech tří stran: 150 cm (např. 60×50×40 cm). Cena této zásilky je 190 Kč, v příapdě dobírky +45 Kč. O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky. 

Českou poštou (do 30 Kg/ balík). Cena poštovného a balného odeslenáneho kurýrem DPD je 150 Kč, v příapdě dobírky +45 Kč. Při zasílání Českou poštou - balík do ruky DR je cena poštovného a balného 150 Kč, v příapdě dobírky +45 Kč. Balík na poštu - NP je za 125 Kč, v příapdě dobírky +45 Kč. Menší zásilky zasíláme ČP - doporučené psaní RR (obálka), kde je možný maximální rozměr 40 x 32 cm a tlouštky 5 cm, kde max. váha nepřesáhne 400 g (např. zapalovače, semena, apod.).

V případě větších, rozměrných a těžších zásilek může být poštovné navýšeno dle přepravního tarifu dané společnosti.

Paletové zásilky zasíláme společností Geis palety a nebo Raben. Cena dopravy se liší dle váhy a rozměru palety. Kupujícího budeme o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. 

Zásilky zasíláme i na Slovensko společností DPD do 15 Kg / balík. Cena poštovného a balného odeslenáneho kurýrem na Slovensko DPD je 250 Kč, v případě dobírky +200 Kč.  V případě větších, rozměrných a těžších zásilek může být poštovné navýšeno dle přepravního tarifu dané společnosti.

Doprava zdarma nad 2500 Kč bohužel není na Slovensko možná a bude účtována dle uvedené sazby. 

Dále pak doprava zdarma neplatí pro zasílání živých organismů - BioAgens, kde je využívaná expresní doprava s garancí doručení do druhého pracovního dne.   

IX. Ochrana obchodníka:

Každá z objednávek v našem internetovém obchodu je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 sb. a dle našich obchodních podmínek.
Pokud si zákazník nepřevezme objednávku zaslanou na dobírku, nebo zákazník objednávku zruší poté, co dané zboží objednáme u dodavatele, bude požadováno po kupujícím (spotřebitelem nebo i který není spotřebitel - podnikatel) uhrazení pokuty ve výši 1000 Kč.
Odesláním svojí závazné objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené a nevyřízené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou předány společnosti zabývající se vymáháním pohledávek

X. Způsob platby:

V internetovém obchodě bioflower.cz lze za zboží platit osobně (na dobírku) při převzetí od pracovníka kurýrní služby DPD, PPL a nebo zaměstnancům České pošty a Zásilkovny provést platbu předem převodem na účet (CZK) 43-8251090297 / 0100, účet (EUR) 115 - 8218860237 / 0100 a nebo vložením hotovosti na pobočce KB na stejný účet uvedený výše.

Slovensko! V případě volby platby převodem na účet v EUR měně, vyčkejte prosím na zaslání faktury (EUR). Systém standardně generuje faktury pro CZK účet. FAKTURU musíme vystavit ručně (nikoliv automaticky). Může trvat v řádu hodin, max. do 1 prac. dne. 

Platba předem na účet. Po objednání zboží - zvoleným způsobem platba převodem, nám zašlete částku, kterou budete mít v e-mailu s potvrzením objednávky, na účet číslo (CZK) 43-8251090297 / 0100 v případě platby v Eurech na číslo účtu 115 - 8218860237 / 0100 a jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo objednávky. V případě vyčkejte na zaslání zálohové faktury na Váš uvedený e-mail (děláme automaticky manuálně u Všech objendávek), se zálohovou fakturou Vám bude sdělen stav našeho skladu a termín dodání. V pípadě, že nebude zboží skladem (a to ani u dodavatele) a Vy zašlete peníze na náš účet, bude Vám částka vrácena převodem dle tel. nebo e-mail dohody.

Po připsání platby na náš účet (to může trvat i 2 dny) Vám budeme expedovat Vámi objednané zboží.

Daňový doklad - fakturu (slouží i jako záruční list) zasíláme na Vámi uvedený e-mail - šetříme životní prostředí "Think Green". Pokud si zákazník výslovně vyžádá originál fakturu (např. pro dotace) bude mu přibalena k zaslanému zboží nebo zaslána dodatečně Českou poštou. 
Při osobním odběru (objednaného zboží pomocí e-shopu) v kamenné prodejně rezervujeme zboží 2 dny a nebo po dohodě s kupujícím i déle.

XI. Storno objednávky:

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky "přijatá" a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky se internetový obchod bioflower.cz řídí výše citovaným odstavcem o Ochraně obchodníka.

 

XII. Prodej kuřáckých potřeb a alkoholickcýh výrobků:

Při objednávce kuřáckých a alkoholických produktů prohlašujete, že jste starší 18 let a jste si vědom(a), že tyto stránky obsahují informace o alkoholických a kuřáckých pomůckách, jejichž prodej podléhá omezení podle zákona č.65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Při doručení zásilky nebo odběru objednaného zboží budete požádání o předložení dokladu k ověření Vašeho věku. Tyto produkty zasíláme pouze přes DPD, které ověřuje věk při předání zásilky.

XIII. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28.05.2024 (edit) 

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

kkkkkkkkk

ZÁLOHA DOLE ZÁLOHA DOLE ZÁLOHA DOLE ZÁLOHA DOLE

Obchodní podmínky E-shopu www.bioflower.cz

Podle §25 zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Miroslavem Fučíkem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Miroslav Fučík, s místem podnikání Plešivec 358, 381 01, Č. Krumlov zapsaná v Živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Č. Krumlov (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů:
„Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
„Prodávající" je Miroslav Fučík, s místem podnikání Plešivec 358, 381 01, Č. Krumlov IČ; 742 83 944 zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského Úřadu Č. Krumlov. Miroslav Fučík je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva:
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou:
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy:
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).
Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
• na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.

Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky internetového obchodu www.bioflower.cz provozujícího podnikatelem Miroslavem Fučíkem se sídlem podnikání Plešivec 358, 381 01, Č. Krumlov IČ; 742 83 944 se řídí výše uvedeným nákupním řádem, platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Zboží je expedováno do 24 hod od obdržení a potvrzení objednávky. Pokud není zboží skladem, objednávku odesíláme do 2 až 3 dnů, případně kontaktujeme (telefonicky, e-mailem) kupujícího a dohodneme další postup na dodání objednaného zboží.

Jak objednat:
Pro objednání zboží není potřeba registrace zákazníka. Vyplníte pouze dodací adresu, fakturační údaje a tel. kontakt (vyžaduje dopravce). Dále postupujete dle pokynů (kontrola objednávky a finální odeslání objednávky).

Objednání zboží:
Odesláním internetové objednávky vybraného zboží, zákazník potvrzuje závaznost objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami firmy bioflower.cz provozujícím podnikatelem Miroslavem Fučíkem se sídlem podnikání Plešivec 358, 381 01, Č. Krumlov IČ; 742 83 944 . Objednat zboží lze rovněž pomocí telefonu, e-mailem nebo osobně. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Dodání zboží:
Zboží zasíláme kurýrní společností GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. nebo Českou poštou. Cena poštovného a balného je odeslenáneho kurárem GLS je 100 Kč, v příapdě dobírky +49 Kč. Při zasílání Českou poštou je cena poštovného a balného 141 Kč, v příapdě dobírky +49 Kč. V případě větších, rozměrných a těžších zásilek může být poštovné navýšeno dle přepravního tarifu dané společnosti. Paletové zásilky zasíláme společností TopTrans EU, a.s. Cena dopravy se liší dle váhy a rozměru palety.  Kupujícího budeme o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. Maximální hmotnost 1 balíku činní 50 kg o max. šířce 80 cm, max. výšce 60 cm a max. délce 200 cm. Objednávka, která byla zpětně potvrzena a je skladem, bude standartně expedována do 24h. V případě, že dojde k nedopatření a objednaný produkt nebude na skladě, a to i v případě, že nebude na sklade u dodavatele, bude objednatel kontaktován na jím uvedenými údaji a domluven další postup.

Ochrana obchodníka:
Každá z objednávek v našem internetovém obchodu je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 sb. a dle našich obchodních podmínek.
Pokud nebude zákazníkem vyzvednuta objednávka zaslaná na dobírku nebo bude objednávka zrušena po objednání zboží z naší strany od dodavatele, bude požadováno po Kupujícím (spotřebitelem nebo i který není spotřebitel - podnikatel) uhrazení pokuty ve výši 500 Kč.
Odesláním svojí závazné objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené a nevyřízené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou předány společnosti zabývající se vymáháním pohledávek

Způsob platby:
V internetovém obchodě bioflower.cz lze za zboží platit osobně (na dobírku) při převzetí od pracovníka kurýrní služby GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. nebo zaměstnancům České pošty nebo provést platbu předem převodem na účet 43-8251090297 / 0100 a nebo vložením hotovosti na pobočce KB na stejný účet uvedený výše.

Platba předem na účet. Po objednání zboží - zvoleným způsobem platba převodem, nám zašlete částku, kterou budete mít v e-mailu s potvrzením objednávky, na účet číslo 43-8251090297 / 0100 a jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo objednávky. V případě vyčkejte na zaslání zálohové faktury na Váš uvedený e-mail (děláme automaticky manuálně u Všech objendávek), se zálohovou fakturou Vám bude sdělen stav našeho skladu a termín dodání. V pípadě, že nebude zboží skladem (a to ani u dodavatele) a Vy zašlete peníze na náš účet, bude Vám částka vrácena převodem dle tel. nebo e-mail dohody.

Po připsání platby na náš účet (to může trvat i 2 dny) Vám budeme expedovat Vámi objednané zboží.

Daňový doklad - fakturu (slouží i jako záruční list) zasíláme na Vámi uvedený e-mail - šetříme životní prostředí "Think Green". Pokud si zákazník výslovně vyžádá originál fakturu bude mu přibalena k zaslanému zboží nebo zaslána dodatečně Českou poštou. 
Při osobním odběru (objednaného zboží pomocí e-shopu) v kamenné prodejně rezervujeme zboží 2 dny a nebo po dohodě s kupujícím i déle.

Storno objednávky:
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky se internetový obchod bioflower.cz řídí výše citovaným odstavcem o Ochraně obchodníka.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2017
Rychlý kontakt

+420 792 475 000

 Po-Čt 9°°-17°°

Pá 9°°-16:30

info@bioflower.cz

 
Doprava ZDARMA při objednávce nad 2.500 Kč

 

 

Zásilkovna

Výkup vosku: 240Kč / 1kg

 

AKCE PLAGRON EXPIRACE HNOJIV

CANNA BOOST BANNER

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat